ලෝකයේ කොවිඩ් මරණ මිලියන තුන පනී

ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව මිලියන 03 ඉක්මවා ගොස් තිබේ(3,000,269) ලෝකයේ බොහෝ රටවල මේවනවිට කොවිඩ් මරණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් පවතී. ගතවූ පැය 24 තුළ බ්‍රසීලයෙන් මරණ 3,774ක් සහ ඉන්දියාවෙන් 1183ක් වාර්තා වු බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.