බයිඩ්න්ගේ ජයග්‍රහණය තහවරුයි.


අමෙරිකානු කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට ට්‍රම්ප් ආධාරකරුවන් කඩාවැදී ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයෙන් පසු කොංග්‍රස් මණ්ඩලය ජෝ බයිඩ්න්ගේ ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.