කාලගුණ අනාවැකිය (මැයි 15): දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදෙශවලට ඉදිරි පැය 24 ඇතුළත විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

ජාතික කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ අනාවැකි අංශය මගින් 2021 මැයි මස 15 වනදා මධ්‍යන 12:00 ට නිකුත් කරන ලද ඉදිරි පැය 24 දක්වා කාලගුණ අනාවැකිය.

බස්නාහිර, මධ්‍යම, වයඹ සහ සබරගමුව පළාත්වල සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඉදිරි පැය 24 ඇතුලත විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු විය හැකියි.

එමෙන්ම, දිවයින හරහා සුළඟේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩිවිය හැකි සේම මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදෙශවලත්, උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළඟේ වේගය ක්ණිකව පැ.කි.මී. 50 – 60 දක්වා ඉහළ යා හැකියි.

ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය. සබරගමුව පළාතේත්, ගාල්ල, මාතර, නුවරඑළිය සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 75 ට වැඩි වැසි ඇතිවිය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු අනතුරුද ඇතිවිය හැකි බැවින් අනතුරු අවම කරගැනීමට ක්‍රියා කරන්නැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඒ සමග ම දැනුම් දෙයි.