වැසි තත්ත්වය තවදුරටත්

දිවයින ආශ්‍රිත වායු ගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුටත් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව ද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

මේ අතර, අධික වැසි සමග ගාල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයාමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

ඊයේ උදෑසන 8.30 සිට අද අලුයම 2.30 දක්වා කාලය තුළ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත්තේ, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එම අගය මිලිමීටර් 286.5 කි.