ඉදිරියේ සවස් කාල‍‍යේ දී ප්‍රබල අකුණු සමඟ ගිඟුරුම් සහිත වැසි

ඉදිරි කාලයේ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාල‍‍යේ දී ප්‍රබල අකුණු සමඟ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ නිසා ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙයි.

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වලත් නුවරඵළිය දිස්ත්‍රික්කයෙත් ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර 75 පමණ තරමක තද වැසි ඇති වෙයි.

සබරගමුව හා මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේ දී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් පවතින බවද කාලගුණ අංශ දැනුම් දෙයි.