අද සවස ගිගුරුම් සහිත වැසි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද පස්වරුවේ වැසිහෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ ඌව පළාත්වලටත් ගාල්ල, මාතර හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවලටත් වැසි ඇති විය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75 ට වැඩි තද වර්ෂාපතනයක් ද හටගනු ඇති බව සදහන්‍ ය.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ඇතිවිය හැකි තද සුළං හා අකුණුමගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.