අද කාලගුණයසබරගමුව පළාත , ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී 75ක පමණ තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 1.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය කැකිය.

උතුරු, නැගෙනහිර සහ උතුරු-මැද පළාත්වල දැනට පවතින වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් අද (19) සහ හෙට (20) දිනවලදී බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

උතුරු, උතුරු-මැද, නැගෙනහිර, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට වැසි ඇති විය හැකිය.

උතුරු, නැගෙනහිර සහ උතුරු-මැද පළාත්වලත් මාතලේ සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී. 50 ට වැඩි තරමක් තදවැසිද ඇති විය හැකිය.