අකුණු සහිත තද වැසි.

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් සඳහා වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී 100 ඉක්මවු තද වැසි ඇති වේ.

මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර, වයඹ සහ උතුරු පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකිය.

අකුණු සහ ගිඟුරුම් සහිත වැසි පවතින අවස්ථාවලදී ආරක්ෂිත පියවරයන් අනුගමනය කරන මෙන් ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  ජනතාවට දැනුම් දෙයි.