ඉදිරි දින තුන පිලිබඳ කාලගුණ නිවේදනයක්

නොවැම්බර් 07, 08 සහ 09 දින තුන දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දිවයින ආශ්‍රිතව වර්ධනය වී…

Continue Reading

පළාත් කීපයකට තද වැසි සහිත කාලගුණයක්

සබරගමුව, බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සැප්තැම්බර් 16 දින විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 50 ක පමණ තරමක…

Continue Reading

පළාත් බොහොමයකට අද දිනයේ තද වැසි

අගෝස්තු 26 දින දිවයිනේ බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින්විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ…

Continue Reading

දිවයිනේ නිරිත දිග දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත්

2021 ජුනි මස 03 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලද කාලගුණ අනාවැකියට අනුවන් දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් පවතී යැයි බලාපොරොත්තුවෙනවා. මේ අතර බස්නාහිර, සබරගමුව,…

Continue Reading

“යාස්” චණ්ඩ සුළි කුණාටුව පිළිබඳ අවධානයෙන්

ඊසාන දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදෙශයේ පැවති “යාස්” සුළි කුණාටුව මේ වන විට චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී පැවති අතර එය ඉදිරි පැය 12 තුල ඉතා චණ්ඩ සුළි…

Continue Reading

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණය දිවයින හරහා

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. බස්නාහිර හා සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වලට විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත…

Continue Reading

කාලගුණ අනාවැකිය (මැයි 15): දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදෙශවලට ඉදිරි පැය 24 ඇතුළත විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

ජාතික කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ අනාවැකි අංශය මගින් 2021 මැයි මස 15 වනදා මධ්‍යන 12:00 ට නිකුත් කරන ලද ඉදිරි පැය 24 දක්වා කාලගුණ අනාවැකිය. බස්නාහිර, මධ්‍යම, වයඹ සහ සබරගමුව පළාත්වල…

Continue Reading

කාලගුණ අනාවැකිය (මැයි 14 ): වැසි සහ සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වය තවදුරටත්

ගිනිකොණ දිග අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන්, අද (මැයි 14) දිනයේදීත් දැනට පවතින වැසි සහ සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වය තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

Continue Reading

කාලගුණ අනාවැකිය (මැයි 13 ): තද වැසි පිළිබඳ අවදානාත්මක නිවේදනය

මැයි මස 14 වනදා උදෑසන 10 දක්වා ගොඩබිම් ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකියේ, දිවයිනේ නිරිත සහ වයඹ ප්‍රදේශවල වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සබරගමුව,…

Continue Reading