මෙරට තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගෙන ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මානෑව, ගඟේවාඩිය, එළුවන්කුළම හා ගල්නෑව යන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මෙම මෙම අලුත් සංවේදී පරිසර පද්ධති හඳුනාගෙන තිබෙනවා.…

Continue Reading

සියලුම වර්ගවල ලන්ච් ෂීට් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නැයි නිලධාරීන්ට උපදෙස්

මෙරට පරිසර හානියට ප්‍රධාන හේතුවක් වන සියලුම වර්ගවල ලන්ච්ෂිට් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පරිසර අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නා. 2016 වසරේදී එවකට පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ…

Continue Reading