ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත තවත් නිෂ්පාදන පෙළක් තහනම් කිරීමට යෝජනා

වරක් භාවිත කර ඉවතකරන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 07ක් තහනම් කිරීමට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වෙනවා. මේ යටතේ ප්ලාස්ටික්වලින් සකස්කරන ලද බීමබට, හැඳි, බීම…

Continue Reading

මෙරට තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවත් සංවේදී පරිසර පද්ධති 04ක් අලුතින් හඳුනාගෙන ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මානෑව, ගඟේවාඩිය, එළුවන්කුළම හා ගල්නෑව යන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මෙම මෙම අලුත් සංවේදී පරිසර පද්ධති හඳුනාගෙන තිබෙනවා.…

Continue Reading

ලබන අගෝස්තුවේ සිට තවත් පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්වලින් නිෂ්පාදිත වර්ග 08ක් තහනමට

මේ වසරේ අගෝස්තු මස 01 දා සිට මෙරට සියලුම වෙළෙඳසැල්වල අලෙවි කළ හැක්කේ ජෛව හායනික ලන්ච්ෂීට් පමණක් බවත්, එම ලන්ච්ෂීට් භාවිතය අනිවාර්ය කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර…

Continue Reading

සියලුම වර්ගවල ලන්ච් ෂීට් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නැයි නිලධාරීන්ට උපදෙස්

මෙරට පරිසර හානියට ප්‍රධාන හේතුවක් වන සියලුම වර්ගවල ලන්ච්ෂිට් තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පරිසර අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නා. 2016 වසරේදී එවකට පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ…

Continue Reading