රට පුරා සියලු අධ්‍යාපන ආයතන නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසාදැමේ

රට පුරා පිහිටි සියලුම පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, පෙරපාසල්, උපකාරක පන්ති නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා අද (මැයි 07 දා) නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. මීට…

Continue Reading

විදෙස් වෛද්‍ය උපාධි ලබා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය උසස්පෙළ අවම සුදුසුකම් බලාත්මක කෙරේ.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ ගැසට් නියෝග සහ සංශෝධන බලාත්මක කරමින් නිර්මිත, අවම සුදුසුකම් රහිතව විදේශ විශ්ව විද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය හදාරා වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට…

Continue Reading

2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත්වේ. 64% කට විශ්වවිද්‍යාල වරම්!

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස අයදුම්කරුවන් 301,117 වෙනුවෙන් පැවත්වූ 2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල, අද අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කර ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලවලට අනුව අයදුම්කරුවන් 194,297 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා…

Continue Reading
Close Menu