සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය ධූරයේ විෂයයන් හා ආයතන ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට

තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එම අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව අලුතෙන් දිවුරුම් දුන් සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය ධූරයේ විෂයයන් හා ආයතන ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි ප්‍රධාන විෂයපථය ලෙස සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන තුළ ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝග හා මග පෙන්වීම් මත සියලු සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණයට බලය පැවරෙනවා.

ඒ අනුව මුදල් රාජ්‍ය ඇමති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා යටතේ මෙතෙක් පැවති විෂයන් කොටසක්ද අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නව ඇමති ධුරය සදහා එක් කර තිබෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා.