හදිසි නීති රෙගුලාසි අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට

හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ විවාදය අද සැප්තැම්බර් 06 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ දී එම තීරණය ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුව, ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගිය 30 වනදා පනවන ලද හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ ප්‍රකාශනය සඳුදා පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව සම්මත කරගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

යෝජනාව සම්මත කරගැනීමට ඡන්ද විමසීම පස්වරු 4:30 ට පැවැත්වෙන අතර මෙම යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන බව විපක්ෂයේ ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ දැනටමත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.