20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අය-වැයට පෙර

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නොවැම්බර් මස අය-වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ගෙන ඒමට බලාපාරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ඊයේ (31) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් පැවැසීය. වත්මන් ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වන්නේ සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට බව පෙන්වාදුන්ජි එල් පීරිස් මහතා නැවත 21 වැනි සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව ද ප්‍රකාශ කළේය.

සමස්ත ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමට රජයට අවශ්‍ය බවත් අවුරුදු 42 කට පසුව රටට ගැළපෙන ආකාරයේ කාලෝචිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම රජයේ අරමුණ බවත් මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් කියා සිටියේය.