සිංහල බෞද්ධ බලවේගයන් හා රජයන් බිහි කිරීමට කිසිම අයිතියක් නෑ.විග්නේස්වරන් කියයි.

ආණ්ඩුව සහ දකුණේ දේශපාලන බලවේග කුමන තීරණයකට එළඹුණ ද දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් හා උතුරු නැඟෙනහිර පළාත්වල අයිතීන් වෙනුවෙන් තමන් ඉන්දියාවේද සහාය ලබාගෙන කළ හැකි සියලුම බලපෑම් කරන බව තමිල් මක්කල් දේශීය කූට්ටනි පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.වී.විග්නේස්වරන් මහතා කිළිනොච්චියේදී පැවසීය.

තමන් දෙමළ භාෂාවේ හා දෙමළ ජනතාවගේ ඉතිහාසය පිළිබදව පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කලේ එහි පලමු පියවරක් වශයෙන් බවත් එම උත්සවයක් අමතමින් විග්නේෂ්වරන් මහතා ප්‍රකාශ කලේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවගේ ඉතිහාසය හා පුරාවෘත්ත පිළිබඳ ඉන්දියාව සතුවද සාධක විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති බැවින් සිංහල බෞද්ධ බලවේගයන් හා එවැනි රජයන් පමණක් මේ රටේ බිහි කිරීමට කිසිම අයිතියක් නොමැති නිසා තමන් මේ සටන ගෙන යන බවද විග්නේස්වරන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.