මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් කෝටි 1,100ක මූල්‍ය වංචාවක්

2016 – 2019 කාල සීමාව තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් කෝටි 1,100ක මූල්‍ය වංචාවක් සිදුව ඇතැයි එම අරමුදලේ අක්‍රමිකතා සෙවීමට පත් කළ කමිටුව විසින් හෙළිදරවු කර තිබේ.
පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී අනුමැතියෙන් තොරව රුපියල් මිලියන 400ක් නිදහස් කර ඇති බවත්, 2019 වසරේ අනුමැතියකින් තොරව කළ වියදම් අනුමැතියට වර්ෂාවසානයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමක් පවත්වා ඇති බවත් කමිටු වාර්තාවේ දැක්වෙයි. විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ගාමිණී සරත් එදිරිසිංහ මහතා, විශ්‍රාමික කැබිනට් අමාත්‍යාංශ හිටපු ලේකම් ගෝඨාභය ජයරත්න මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ හරිගුප්තා රෝහණධීර මහත්වරුන් විසින් මේ කමිටු වාර්තාව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත අරලියගහ මන්දිරයේදී ඊයේ (28) පිළිගන්වනු ලැබූ අතර, සිදුව ඇති මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සහ අවභාවිතයන් මෙන්ම පරිපාලන අක්‍රමිකතා වෙනුවෙන් අදාළ පාර්ශ්වයන් සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ කාර්යයන් විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව මගින් 2016 – 2019 කාල සීමාව තුළ අරමුදලේ බරපතළ මුදල් අවභාවිතාවක් සිදුව ඇති බව තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව නියමිත අනුමැතියකින් තොරව ස්ථාවර තැන්පත් ආපසු ගැනීමේ හා තැන්පත් පොලිය ආදායම් අහිමිවීමෙන් රුපියල් මිලියන 2608ක් ද, නිත්‍යනුකූල අනුමැතියකින් තොරව සිසු දහම් සෙවණ වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 753ක් ද, සංචාරක ප්‍රවේශපත්‍රවල ඩොලර් ආදායම රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීමේ දී සිදුවූ අලාභය ලෙස රුපියල් මිලියන 48ක් ද, පුරාවිද්‍යා භාරය සඳහා නියමිත දායකත්ව මුදල් නොගෙවා නීති විරෝධීව වෙනත් කටයුතු සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 2,266ක් ද, අපේ ගම ව්‍යාපෘතියේ දේපළ පැවරීමේ දී සිදුවූ අලාභය රුපියල් මිලියන 8ක් ද, විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව සංස්කෘතික ආධාර හා ප්‍රදාන ලෙස ලබාදුන් රුපියල් මිලියන 2,316ක් ද, බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ අනුමත සීමා ඉක්මවා අවිධිමත් බඳවා ගැනීම් සඳහා වැටුප් හා දීමනා ලෙස රුපියල් මිලියන 3,060ක් ද, වශයෙන් රුපියල් මිලියන 11,059ක මුදල් අවභාවිතයක් සිදුව ඇති බව කමිටුව අනාවරණය කර ගෙන තිබේ.

සිදුව ඇති මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සහ අවභාවිතයන් මෙන්ම පරිපාලන අක්‍රමිකතා වෙනුවෙන් අදාළ පාර්ශ්වයන් සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.