නිලුකා ඒකනායක සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

2020 මහ මැතිවරණය සඳහා සමගි ජන බලවේගයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නාම යෝජනා බාර දී සිටි නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය සිය අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය විසින් සිය අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ ලිපිය මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට යවා ඇති අතර එහි පිටපත් පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හා ලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ට වෙත යොමු කර ඇත.

නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය මධ්‍යම හා සබරගමුව පළාත්වල ආණ්ඩුකාරධූරය ද කලක් දැරුවාය.