ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය ගැන තීරණය ජුනි 25.

මෙවර මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කරනවාද? නැද්ද? යන්න පිළිබඳ තීරණය ජුනි 25 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද භාවිත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජුනි 25 වන දින සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.