කාදිනල් හිමිපාණන් සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශයේ වෙනසක් නෑ-හරින් ප්‍රනාන්දු කිය‍යි.

කාදිනල් හිමිපාණන් සම්බන්ධයෙන් තමන් සිදුකළ ප්‍රකාශයේ කිසිදු වෙනසක් නොකරන බවත්
සත්‍ය ප්‍රකාශ කිරිමට කිසිවිටෙකත් බිය විය යුතු නොමැති බවත් හිටපු පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.
බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව පැවසීය.