එජාපය භාරගන්න කරූට ආරාධනා

පක්ෂය හැරගිය සියලු දෙනාම ඒකරාශී කළ හැකි පරිණත පුද්ගලයෙකු ලෙස හිටපු කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය බාර ගන්නැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

අර්බුධකාරී අවස්ථාවේ පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන් ම නඟා සිටුවා යළිත් පුනර්ජීවනයක් ඇති කළ හැකි එකම පුද්ගලයා ලෙස එය ජයග්‍රාහීව ඉදිරියට ගෙන යන ලෙසත් එම සංගමය කරූ ජයසූරිය මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නිවේදනයක් නිකුක් කරමින් එම සංගමයේ ලේකම් උපාලි අමරසිරි මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත.