වට්ස්ඇප්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම්, ෆේස්බුක් සහ ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් යෙදුම් බිඳවැටීමක්

වට්ස්ඇප්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම්, ෆේස්බුක් සහ ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් භාවිතා කරන්නන් දැනට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්, අයිඕඑස් සහ පරිගණක වල ඇති යෙදුම් බිඳවැටීමක් වාර්තා වෙනවා. මේ අනුවන් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සහ ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රවෘත්ති සංග්‍රහය යාවත්කාලීන කිරීමට නොහැකි වන අතර වට්ස්ඇප් භාවිතා කරන්නන්ට කිසිදු පණිවිඩයක් යැවීමට හෝ ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් වාර්තා වෙනවා.

“කණගාටුයි, යමක් වැරදී ඇත. අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර හැකි ඉක්මනින් එය නිවැරදි කර දෙන්නෙමු” යනුවෙන් සඳහන් පණිවුඩයක් ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වන බව වාර්තා වෙනවා.