මෙරට පොලිස් අත්අඩංගුවේදී සැකකරුවන් මියයාම පිළිබඳ ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ අවධානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් මියයාම පිළිබඳ කඩිනම් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් මිෂෙල් බැෂෙලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කරනවා.

පොලිසිය හා අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන් අතර ඇතිවන ගැටුම්වලදී මෙන්ම පොලිස් අත්අඩංගුවේදී සැකකරුවන් හෝ පුද්ගලයන් මියයෑම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 47 වන සැසිවාරය අමතමින් මහකොමසාරිස් මිෂෙල් බැෂෙලේ මහත්මිය තවදුරටත් පරකාශ කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු බවද ඒ මහත්මිය සඳහන් කරනවා.

2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී එම පරීක්ෂණ කටයුතුවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තාවක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා අතර ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ තවදුරටත් එක්ව කටයුතු කරන බව මිෂෙල් බැෂෙලේ මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා

සුළු ජාතීන්ට සිදුවන හිරිහැර හා අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයට සිදුකර ඇති පත්වීම් පිළිබඳව ද සිය අවධානය යොමුව ඇති බව ඇය එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.