රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ මංගල්‍යයට ආශිර්වාද පතා පැවැත්වෙන පිරිත් පිංකම 09 වනදා

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ මංගල්‍යයට ත්‍රිවිධ රත්නයේ සහ දේවා ආශීර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන පිරිත් පිංකම ජුලි 09 වැනි දින දේවාල භුමියේ ඇති පිරිත් මණ්ඩපයේ දී සිදු කිරීමට නියමිත බව බස්නායක නිළමේතුමා පවසනවා.

මෙවර බැතිමතුන්ගේ සහ සහභාත්වයෙන් තොරව අවම පිරිසකගේ සහභාගිත්වයේන් මෙම පිරිත් පිංකම සිදු කිරීමට කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ මංගළ්‍යයේ ප්‍රථම පෙරහැර ජුලි මස 10 වැනි දින රාත්‍රි 7.34 ට ආරම්භ වන අතර දෙවියන් වැඩමවා ප්‍රධාන විදිය ඔස්සේ වල්ලිඅම්මා දේවාලය වෙත ගමන් කර පැරණි චාරිත්‍ර ඉටු කර නැවත මහා වීදිය ඔස්සේ මහා දේවාලයට පැමිණ පෙරහැර නිමා වන බව කතරගම දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු මහතා සඳහන් කරනවා.

කතරගම දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය ජුලි මස 10 වැනි දින සිට 23 වැනි දින දක්වා පවත්වා 24 වැනි දින මැණික් ගඟේ දිය කැපීමේ මංගල්‍යයෙන් නිමාවට පත්වෙනවා.

මෙවර පාද යාත්‍රා වන්දනා ගමන ද නොපැවැත්වෙන අතර ඇසළ පෙරහර නිවෙසේ සිට ජනයාට නැරඹීමට හැකි ලෙස සියලුම රුපවාහිනි නාලිකාවල සජිවිව විකාශනය කිරීම පිණිස කටයුතු කර ඇති බව බස්නායක නිළමේවරයා සඳහන් කරනවා.

පෙරහැර පවත්වන 10 වනදා සිට 24 වනදා දක්වා කතරගම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි සුරාබදු බලපත්‍රලත් සියලුම මත්පැන් අලෙවි කිරිමේ ස්ථාන වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.