නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ.

නොවැම්බර් 16 වනදා සිට 30 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ (15) නිකුත් කළා.

එමගින්, වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, කොවිඩ් වසංගතය පැතිරීම පාලනය සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසි ලෙස අනුගමනය කරන ලෙසයි.

නිවසින් බැහැරට යෑම හැකිතාක් දුරට අඩුකරන ලෙසත් ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා.

*අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති සඳහා එම පන්ති පවත්වන ස්ථානයේ ධාරිතාවයෙන් 50%ක් සහිතව අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

*එසේම දැඩි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව විභාග පැවැත්වීමට ද අවසර හිමි වනවා.

*නිසි බලධාරියෙකුගෙන් අවසර ලබාගෙන නොමැති නම් දිවයින පුරා මහජන සහභාගීත්වයෙන් රැස්වීම් පැවැත්වීමට අවසර හිමි වන්නේ නැහැ.

සම්පුර්ණ මාර්ගෝපදේශ පහතින් දැක්වේ.