දෙහිවල-ගල්කිස්සෙන් කොවිඩ්-19 මෘත දේහ ආදාහනයට අඩු වියදම් කඩදාසි පෙට්ටියක්

කොවිඩ්-19 වසංගත සමයේ බොහෝ අවමගුල් සේවා සපයන ආයතන විසින් සාධාරණ නොවන මිලකට මෘත දේහ බහාලන ලී පෙට්ටි මිල කිරීමට විසඳුමක් ලෙස, දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව පරිසර හිතකාමි අඩු වියදම් කඩදාසි මෘත දේහ බහාලුම් නිෂ්පාදනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය, 2020 වසරේ පරිසර හිතකාමි ව්‍යාපෘතියක් ලෙස, ඉවතලන කඩදාසි වලින් සිදුකරන බහාලුම් නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් යෝජනා වෙනවා. නමුත් මේ වනවිට බොහෝ අවමගුල් සේවා සපයන ආයතන විසින් සිදුකරන සාධාරණ නොවන අයකිරිම් නිසා, මෙම යෝජනාව කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නගර සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

කිසිදු එම්බාම් කිරීමක්, රෙදි සැරසිලි, ඇඳුම්, මල් සැරසිලි රහිතව ලෑලී පෙට්ටිය පමණක් සැපයීමට රු. 35,000 සිට ඉහළට අයකරන තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති පරිසරයක, මෙම යෝජනාව කඩිනම් කරමින්, ප්‍රවාහනය සහිතව රු 10,000 ක උපරිමයකට යටත්ව ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන පෙට්ටිය ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

දෙහිවල-ගල්කිස්ස බල සීමාව තුළ පිහිටා ඇති කොළඔ දකුණ ශික්ෂණ රෝහලෙන් මේ දක්වා මුදා හල කොවිඩ්-19 ආසාදිත මෘතදේහ සියල්ලෙන් 90% කට අධික ප්‍රමාණයක් ආදාහනය කළේ දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවට අයත් කොහුවල නිසල අරණ සහ නැදිමාලේ නිසල උයන අදාහනගාර තුළ බව සඳහන් වෙනවා. ඉන් බහුතරයක් මෘත ශරීර, දෙහිවල-ගල්කස්ස බල සීමාවෙන් පිට වූවත් ඒ කිසිදු අදාහනයකට කිසිවෙකුගෙන් මුදලක් අය කිරීමක් හෝ රජයෙන් හෝ ප්‍රතිපාදනයක් හෝ නොලැබූ අතර සියලුම වියදම් දරන ලද්දේ දෙහිවල ගල්කිස්ස ජනතාවගේ බදු මුදලින් බව සඳහන් වෙනවා.

ඒ සමගම, කොවිඩ්-19 දේහ ආදාහනය සදහා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගෙන යායුතු අතර ලැලි පෙට්ටි දහනය වීමට පමණක් විනාඩි 25ක කාලයක් පමණ ගතවෙනවා. නමුත් කාඩ්බොඩ් පෙට්ටිය දහනය වීමට ගතවන්නේ විනාඩි 5කට අඩු කාලයක්. මේ අනුව සලකා බලන කල, මෙම නිෂ්පාදන හරහා නගර සභාවට මල සිරුරු දහනයට භාවිත කරන ඉන්ධන විශල ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගනීමට හැකි වෙනවා. එසේම, දහනය නිසා වායුගෝලය වෙත විමෝචනය වන විෂ වායු ප්‍රමාණය ද විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩුවෙනවා. ඒ අනුව, මෙම කාඩ්බෝඩ් බහාලුම සැබැවින්ම පරිසර සහ ආර්ථික හිතකාමී වැඩපිළිවෙළක් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට හැකි වෙනවා.

දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව මේ වන විට කොවිඩ්-19 රෝගීන් වෙනුවෙන්, ඔවුන් සුවපත් කරන්නට ඇඳන් 400 ක පමණ නේවාසික රෝහලක් රත්මලාන කඳවල වසමේ සූදානම් කර රජයට බාර දී ඇති අතර දෙහිවල එවැනිම ඇඳන් 200 ක පමණ රෝහලක් සකස් කරමින් පවතිනවා. එපමණක් නොව, දෙහිවල ආසනයේ සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකට එන්නත් ද ලබා දී ඇති අතර නගර සභාවක් ලෙස මේ වසරේදී රෝග නිවාරණය සහ වැළැක්වීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100 ක් 2021 අයවැයෙන්ම වෙන් කර තිබෙනවා.

රට තුළ උද්ගතව ඇති මෙවන් වසංගත තත්ත්වයකදී, ජනතාවට වගකිවයුතු රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස මෙවැනි පරිසර සහ ආර්ථික හිතකාමී වැඩපිළිවෙළක් රටට හඳුන්වාදීම පිළිබඳව දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවට විශේෂ ගෞරවයක් හිමිවෙනවා.