ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පැමිණෙන අයට ජපානය පැන වූ සංචාරක තහනම ඉවතට

කොරෝනා ව්‍යසනය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට පනවා තිබූ සංචාරක තහනම ඉවත් කිරීමට ජපානය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පැමි‍ණෙන සංචාරකයින්ට ජපානයට ඇතුළුවීම තහනම් කර තිබුණා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පැමිණෙන පිරිසට ගුවන් තොටුපලේදී සිදුකරන පරීක්ෂණයකින් පසුව ජපානයට ඇතුළුවීමට සැප්තැම්බර් 20 වනදා සිට අවසර ලබාදී ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.