රටපුරා සංචරණ සීමා තවත් දින 07 කින් දීර්ඝ කෙරේ

රජය මගින් රටපුරා පනවා තිබෙන සංචරණ හා අනෙකුත් සීමා මැයි මස 14 වැනිදා අලුයම 4.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බව කොවිඩ් 19 පාලනය කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

රටපුරා සංචරණ සීමා ලබන මැයි මස 7 වැනිදා අලුයම 4.00 දක්වා දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුලින් තීරණය කර තිබුණා.

රටේ කොවිඩ්-19 රෝග ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන සංචරණ සීමා කාලය මෙසේ දීර්ඝ කළ බව ද යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා. රට පුරා සංචාරණ සීමා පනවා ඇති කාලසීමාවේ ලබා දුන් සහන සහ විවිධ නීති ලිහිල් කිරීම් ගැන යළි සලකා බැලීමට හා සමාලෝචනය කිරීමට සිදුවන බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පසුගියදා සඳහන් කළා.