රට පුරා සෞඛ්‍ය සේවකයන් අද විරෝධතා… දීමනා සඳහා ඉල්ලීම්

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව, අද දහවල් 12.00 සිට 01.00 දක්වා රට පුරා රෝහල් හා සෞඛ්‍යය ආයතවල විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

සෞඛ්‍ය සේවයට අදාළ දීමනා කප්පාදු කිරීම සහ කොරෝනා මර්දනයට අවශ්‍ය පහසුකම් කප්පාදු කිරීමට විරුද්ධව මෙම විරෝධතාවය දියත් කරන බව, රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා පවසනවා.