ජුනි 14 සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමේ තීරණය සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් නිර්දේශ මත

ජුනි 14 වන දා සංචරණ සීමා ඉවත් කරන්නේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් විසින් රට තුළ බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති නොවන්නේ යැයි තහවුරු කළහොත් පමණක් බව ජාතික කොරෝනා මර්දන ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී සහ යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කරනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවක් සිදු කරන බවද පැවසූ හමුදාපතිවරයා රට විවෘත කිරීමට පෙර කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ගැන පුළුල් විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක් කළ යුතු බවද කියා සිටිනවා. විශේෂඥවරුන් පෙන්වා දුන් කරුණු අනුව සංචරණ සීමා පැනවීම පනවා ජුනි මස 14 වැනිදා වන විට දින 23ක් ගතවනවා.

දැනට පවතින සංචරණ සීමා එළඹෙන 14 වැනිදා ලිහිල් කිරීමට නියමිත වුවද පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන එය එළඹෙන 21 වෙනිදා දින දක්වා දීර්ඝ කළ යුතු යැයි සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් රැසක් රජය දැනටමත් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන සංචරණ සීමා තවදුරටත් ප්‍රතිඵල දායක වන ලෙස දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව, දිනෙන් දින රෝහල් පද්ධතියට දරා ගැනීමට අපහසු වන ලෙස වැඩිවෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාවෙන් සහ එම රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා අවශ්‍ය වන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් වැඩි වන බව නිරීක්ෂණය වී තිබීමෙන් සනාථ වන බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය ලිපියක් යොමු කරමින් ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දෙනවා.