හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් අභාවප්‍රාප්තවේ.

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් පසු දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ මහතා දින කිහිපයක් තිස්සේම කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවූ බව වාර්තා වුණා.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

අභාවප්‍රාප්ත වන විට ඒ මහතාගේ වයස අවුරුදු 65ක් වෙනවා