කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තවීම මර්දනය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තවත් තීරණ කිහිපයක් ගනී

කොවිඩ්-19 වෛරස ව්‍යාප්ති මර්දන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව ක්ෂණික තීරණ ගැනීම සඳහා වු කොවිඩ් – 19 විශේෂ ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධන කමිටුව, මැයි මස 17 දා රැස්වීමෙන් අනතුරුව පහත තීරණයන් ගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

  • කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වන පුද්ගලයින්, ඔවුන් පදිංචි ආසන්නතම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කරමින් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම.
  • දැනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට අමතරව විවිධ රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන විසින් ඉදිකරමින් යනු ලබන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීම සහ වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල කඩිනමින් ලබාදීම.
  • වැඩිපුර සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සිටින රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානවලින්, මෙම කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට කාර්ය මණ්ඩල යොමුකිරීම.
  • දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබාදීමට අවශ්‍ය එන්නත් තොග ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනම් කිරීම.
  • කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනාගැනීමට සිදු කරන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණවලට සමගාමීව රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වැඩි වශයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ දී සිදුකිරීම.

යම් කෙනෙකු ආසාදිතයෙකු වු විට ඔහුට සහ ඔහුගේ පවුල්වලට බලපාන දැඩි මානසික පීඩනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් පදිංචි ආසන්නතම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලට සහ අතරමැදි මධ්‍යස්ථානවලට යොමු කරමින් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැති එම රැස්වීමට, ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියද සහභාගි වුණා.