බොහෝ දෙනෙකුගෙන් එල්ලවූ පීඩනය නිසා එන්නත් පෞද්ගලික අංශයට මිලදී ගැනීම ගැන විමසූවා – වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත පෞද්ගලික අංශයට මිල දී ගැනීමට හැකියාවක් ඇති ද යන්න පිළිබඳව අදාළ එන්නත් නිෂ්පාදන ආයතනයෙන් විමසීමක් කළේ, ඒ සඳහා තමන් වෙත විවිධ පාර්ශව විසින් එල්ල කරන ලද දැඩි පීඩනය නිසා බව, ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති, වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පවසනවා.

පෞද්ගලික අංශයෙන් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ව්සින් තමාට නිකුත් කළ ලිපිය පිළිබඳව පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා ගැන අදහස් දක්වමින්, වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා.

එන්නත් මිල දී ගැනීමේදී සැලකිය යුතු ගිවිසුම්වල ඇති කරුණුවලට අමතරව, අදාළ සියලු නිෂ්පාදන සමාගම්වලින්, එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ක්‍රියා කළ යුත්තේ කෙසේ ද? යන්න විමසූ බව ඒ මහතා සඳහන් කරනවා. බොහෝ පෞද්ගලික අංශ, විවිධ පුද්ගලයින්, විවිධ පක්ෂ හා විවිධ පාර්ශ්ව මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීම හේතුවෙන් මේ විමසීම සිදු කළ බව ඒ මහතා තව දුරටත් සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව ලැබුණ පිළිතුරෙන්, අදාළ නිෂ්පාදන සමාගම් බලය පවරන ලද නිලධාරීන්ගෙන් හෝ බලය පවරන ලද ආයතනයකින් හැර එම එන්නත් මිල දී ගැනීම සිදු නොකළ යුතු බව, එම සමාගම නැවත වරක් සනාථ කර ඇති බව සභාපතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

පෞද්ගලික අංශයේ හිතවතුන්ට අයත් සමාගම්වලට එන්නත් ගෙන්වීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීමට වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා උත්සාහ දරා ඇති බවත්, ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව අපකීර්තියට පත්වී ඇති බවත් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මාධ්‍ය හරහා චෝදනා නගා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තමන් එම ඉල්ලීම කළේ නියත වශයෙන්ම කවරෙකු වෙනුවෙන්ද යන වග සභාපතිවරයා සඳහන් කර නැහැ.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ආයතනය ප්‍රකාශ කරන පරිදි, ඔවුන් එන්නත් සපයන්නේ රජයන්ට සහ WHO ආයතනයට පමණක්ම වන අතර කවුරුන් හෝ කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නතක් ගෙනැවිත් තිබෙනවානම් එය ව්‍යාජ එකක් වනවා.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා ආයතනය නිකුත් කළ ලිපිය