උසස් පෙළ විභාගයට ඉල්ලුම් කිරීම ඔන්ලින් ක්‍රමයට

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඉල්ලුම්පත් භාරගැනීම ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා පමණක් සිදුකරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව, ජුලි මස 05 වනදා සිට ජුලි මස 30 වනදා දක්වා ඔන්ලයින් ක්‍රමය යටතේ සියලුම රජයේ පාසල්වල සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත්‍ර භාරගන්නා බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

මේ සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ https://onlineexams.gov.lk/eic වෙබ් අඩවිය හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය https://www.doenets.lk/ හෝ එහි නිල ජංගම දුරකථන යෙදවුම හරහා ලියාපදිංචි වීමේ පහසුකම් ලබා දී තිබෙනවා.