පාසැල් පද්ධතියේ කාර්යය මණ්ඩල රාජකාරියට වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ උපදෙස් මාලාවක්

පාසැල් පද්ධතියේ අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල රාජකාරියට වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන්, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන්, කොට්ඨාශ භාර නියෝජ්‍ය හා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරුන් සහ සියලුම පාසැල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරාගේ අත්සනින් යුතුව මෙම උපදෙස් මාලාව නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවය යථා පරිදි පවත්වාගෙන යාමට අදාළව නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේකයේ උපදෙස් පරිදි සියලු පාර්ශව කටයුතු කළ යුතු බව සඳහන් වෙනවා.

එහිදී අදාළ නිවේදනයට අනුවන් පාසල්වල සේවයට වාර්තා කරන අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය පැමිණීමේ ලේඛණයේ අත්සන් කිරීමට අවස්ථාව සැලසීමට විදුහල්පතිවරුන් වගබලා ගත යුතු බව සඳහන් වෙනවා.

සේවයට වාර්තා නොකරන කාර්යය මණ්ඩලයේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය නිවාඩු ලබාදීමේ පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා අදාළ පාර්ශව වෙත දන්වා තිබෙනවා.

ගුරුවරුන් හා අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල පාසැල් වෙත කැඳවීමෙන් පසු සිදුකළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ද අදාළ උපදෙස් මාලාව මගින් සියලු පාර්ශව දැනුවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට අදාළ උපාංග නොමැති සිසුන්ගේ ඉගැන්වීමේ කටයුතු ආවරණය කිරීම සඳහා ආරම්භ කර ඇති දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානවල ඉගැන්වීමේ කටයුතු සංවිධාන කර පවත්වා ගෙන යා යුතු බව සඳහන් වෙනවා.

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී ගැටලු ඇති සිසු සිසුවියන්, මව්පියන්ගේ අනුමැතිය මත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද යටතේ පාසැල් වෙත කැඳවා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරන ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් දන්වා තිබෙනවා.

අදාල ලිපිය පහතින් දැක්වේ.