සංචාරකයන් සඳහා කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ තවදුරටත් ලිහිල් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

සංචාරකයින් සඳහා පවතින කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ තවදුරටත් ලිහිල් කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති කිමාර්ලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

මේ දිනවල සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග , රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහත්වරුන් සමග රුසියාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට එක්ව සිටින අතරවාරයේදී සැප්තැම්බර් 07 වනදා ඇය මෙම ලිපිය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත යවා තිබෙනවා.

පූර්ණ එන්නත ලබා දුන් ගුවන් සේවකයින් සඳහා අනිවාර්ය පුද්ගලික ආරක්‍ෂක උපකරණ පිළිපැදිය යුතු බවට කළ උපදෙස ඉවත් කිරීම ,සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත ලබා දී ඇති මගීන් සඳහා ගුවන් යානයට ගොඩ වීමට පැය 72 කට පෙර පීසීආර් පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීම ,යුරෝපා සංගම් රෙගුලාසි වලට අනුකූලව වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් සඳහා වන පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ ඉවත් කිරීම යන කාරණා ලිහිල් කරන්නැයි ලෙස ද සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිනි සිය ලිපිය මගින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

තවද සංචාරක මගීන් සඳහා ගුවන් තොටුපලේදී සිදු කරන පරීක්‍ෂණ වේගවත් කිරීමට සඳහා අවසර ලබා දෙන ලෙසද ඇය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.