දැනට පවතින සංචරණ සීමා ලිහිල් කරමින් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

දැනට පවතින සංචරණ සීමා ලිහිල් කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව

  • අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමාකිරීම් තවදුරටත් දින 14ක් සඳහා දීර්ඝ කෙරෙනවා.
  • මංගල උත්සව පැවැත්වීමට අවසර ලබාදී ඇති අතර එය ශාලාවේ ආසන ධාරිතාවෙන් සියයට 25ක් වන පරිදි හෝ උපරිම පුද්ගලයින් 150ක සංඛ්‍යාවකට යටත්ව පැවැත්විය හැකි වෙනවා.
  • පන්සල්, පල්ලි හා කෝවිල් ආදී පූජනිය ස්ථාන විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා.
  • කොවිඩ් ආසාදිත නොවන මෘතදේහවල අවමංගල්‍ය කටයුතු සඳහා අවසර හිමි වන අතර අදාළ දේහය මුදාහැර පැය 24ක් ඇතුළත අවසන් කටයුතු සිදුකළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුට සහභාගි විය හැකි වෙනවා.
  • උපරිම සහභාගිත්වය 50දෙනෙකු ට සීමා වී වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ හා සන්නාම දියත් කිරීම ආදිය පැවැත්වීමට අවසර හිමි වෙනවා.
  • අවන්හල් සඳහා පැවති රෙගුලාසි ලිහිල් කර තිබෙන අතර එම ස්ථානය තුළම අනුභව කිරීමට ඉඩ සලසන අවන්හල විවෘත කිරීමට ද අවසර දී තිබෙනවා.

සියලූම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය නව සාමාන්‍යභාවයට අනුකූල වන ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට වග බලාගත යුතු වෙනවා. ඒ අනුව අවම සේවක සංඛ්‍යාවකින් කටයුතු කළ යුතු අතර අවශ්‍යතාවය මත ආයතන ප්‍රධානියාට සේවයට ගෙන්වාගත හැකි සේවකයින් ප්‍රමාණය තීරණය කළ හැකි වෙනවා. එසේ එහි වගකීම ආයතන ප්‍රධානියා සතු වෙනවා.