බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරස්ථානයේ 71 වන ඇසළ මහා පුණ්‍යෝත්සවය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමේ

බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරස්ථානයේ 71 වන ඇසළ මහා පුණ්‍යෝත්සවය හා පෙරහැර මංගල්‍යයට සමගාමීව පැවැත්වීමට සූදානම්කර තිබූ විශේෂාංග කිහිපයක් කල් දමා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව, අගෝස්තු 18 වන දින සූදානම් කර තිබූ කප්සිටුවීම , 27 වන දින විහාරස්ථානය තුළ සිදුකිරීමට නියමිත මල් පෙරහැර , 28 වන දින සිදුකිරීමට නියමිත පාවාඩ පෙරහැර හා 29 පෙරහැර නිමාකරමින් සිදුකරන දියකැපීමේ මංගල්‍යය හා දේවදානය, මේ වනවිට රටේ පවතින කෝවිඩ්-19 වසංගතයත් නව සෞඛ්‍ය නීතිරීති වලට අනුගත වෙමින් රජයට සහාය ලබාදීමක් ලෙස, දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට ඇසළ පෙරහැර කමිටුව හදිසියේ තීරණය කරනු ලැබ ඇතැයි බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නායක හිමියන් දන්වා තිබෙනවා.

ඒ අතර, අගෝස්තු 23 වැනි දින, මෙම පෙරහැරේ නිර්මාතෘවරයා වූ අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී සෝමරතන නාහිමි සහ මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනුනාහිමි ගුණානුස්මරණ එක් දින ධර්ම දේශනාව, සූදානම් කළ අයුරින් පැවැත්වෙන බව වාර්තා වෙනවා. මීට අමතරව, අගෝස්තු 25 වැනි දින සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනාව ද, 26 වැනි දින විහාරස්ථානයේදී සංඝගත දක්ෂිණාව පිරිනැමීම ද පමණක්, නව සෞඛ්‍ය නීතිරීතිවලට අනුගත වෙමින් සිදුකිරීම නියමිත බව ද දන්වා සිටිනවා.