2030 දී විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ලබාගැනීමට සැලසුම්

සුළං, සූර්ය තාපය සහ ස්වභාවික වායු වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් විදුලි බල පද්ධතියට කඩිනමින් එක් කර ගැනීමට ඇති හැකියාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානයට යොමුව ඇත.

2030 වන විට මෙරට විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

වර්තමාන ලෝකයේ බොහෝ රටවල් විදුලි බල උත්පාදනයේ දී පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උපයෝගී කර ගැනීමට නැඹුරු වෙමින් සිටින අතර, “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව 2030වන විට සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් සපුරා ගැනීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය, කෙටිකාලීන ඉලක්ක ඇතිව ක්‍රමානුකූලව සහ කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බව ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ පැවැති විදුලි උත්පාදනය පිළිබඳ සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

අනාගත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී බලශක්තිය සඳහා වැඩිවන ඉල්ලුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ගැනීම රජයේ අරමුණයි. එහි පළමු අදියර යටතේ මන්නාරම දූප‍තේ ස්ථාපිත සුළං බලාගාර පද්ධතිය මෙගා වොට් 30ක ධාරිතාවක් ප්‍රධාන විදුලි බල පද්ධතියට එක් කර තිබේ.

2021 අවසන් වන විට එම ධාරිතාව මෙගා වොට් 100 දක්වා වැඩි කෙරේ. චූන්නාක්කම් සහ පුනරින් යන ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ද සුළං බලාගාර ඉදි කරනු ලැබේ. සූර්ය බලයෙන් සහ ස්වභාවික වායු යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන මෙගා වොට් සංඛ්‍යාව ක්‍රමානුකූලව ඉහළ නැංවීමට ද සැලසුම් කර ඇත.

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවිමේ දී පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයන්ට ඇති වන බාධා ඉවත් කොට ඒ සඳහා සියලු දිරි ගැන්වීම් රජය මගින් ලබාදිය යුතුයැයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය. සෙසු ආයතන මගින් පූර්ව අනුමැතිය ගෙන ආයෝජකයන්ට දීමේ වගකීම විදුලිබල අමාත්‍යාංශයට පැවරිණ.

ආයෝජන මණ්ඩලය සහ විදුලි බල අමාත්‍යාංශය එක්ව ආයෝජන අවස්ථා හඳුනාගෙන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුයැයි ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.