2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත්වේ. 64% කට විශ්වවිද්‍යාල වරම්!

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස අයදුම්කරුවන් 301,117 වෙනුවෙන් පැවත්වූ 2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල, අද අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කර ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලවලට අනුව අයදුම්කරුවන් 194,297 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ. එය, විභාගයට මුහුණ දුන් මුලු අගයෙන් 64.39% ලෙස සඳහන් වේ. පසුගිය වසරේ රට තුළ පැවති කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන්, මාර්ගත ඉගැන්වීම ක්‍රමවේදවලට මුල් තැන දෙමින්, සිය ඉගෙනුම් කටයුතු අවසන් කළ මෙම සිසුන්ට, විභාගයට පෙනී සිටීමේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ද සිදු විය.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය www.doenets.lk ට පිවිසීමෙන් එම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි අතර සියලුම විදුහල්පතිවරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙත ලබාදී ඇති පරිශීලක දත්ත භාවිත කර, ප්‍රතිඵල ලේඛන බාගතකර මුද්‍රිත පිටපත් ලබාගැනීමට කටයුතු කළ හැකිය.

මේ අතර, යම් යම් කරුණු කාරණා මත, අයදුම්කරුවන් 86 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවීමට කටයුතු කර ඇති බව අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

නිකුත්කර ඇති ප්‍රතිඵල පිළිබඳ නැවත සමීක්ෂණය සඳහා, මාර්ගත ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම් කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු කරන අතර ඒ පිළිබඳ දැන්වීම් ඉදිරියේදී ජාතික පුවත්පත්වල පළ කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.