20වනදා සිට ලංගම බස් 5000ක් හා දුම්රිය ගමන්වාර 400ක්

කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා මෙතෙක් අත්හිටුවා තිබු රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ වැඩ කටයුතු මෙම මස 20න් පසුව අදියර කිහිපයක් යටතේ ආරම්භ කිරීමට රජය විසින් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සේවා ස්ථාන සඳහා පැමිණෙන කාර්ය මණ්ඩලවල පහසුව සැලසීමට පොදු ප්‍රවාහණ සේවා යළිත් සුපුරුදු පරිදි යෙදවීමට ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ඊයේ (17) අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්හට උපදෙස් දුන්නේය.

ඒ අනුව ලංගම බස් රථ 5000ක් හා දුම්රිය ගමන්වාර 400ක් සුපුරුදු පරිදි පොදු ප්‍රවාහණ සේවා කටයුතු සඳහා යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර සියලු පොදු ප්‍රවාහන කටයුතු ආරක්ෂක අංශ හා සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දී තිබෙන මාර්ගෝපදේශන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වගබලා ගන්නා ලෙසත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් නිලධාරින්හට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

සේවය සඳහා වාර්තා කරන කාර්යාල මණ්ඩල ප්‍රවාහන සඳහා යොදවා තිබෙන කාර්ය මණ්ඩලවල ආරක්ෂාවට අවශ්‍ය මුඛ ආවරණ සියලු දෙනාට සපයන ලෙසත්, විෂබීජානුහරණයට අවශ්‍ය විෂබීජ නාශක ලංකා ඛනිජතෙල් සංස්ථාවෙන් ලබා දිය හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.