20ට එරෙහිව එජාපය උසාවියට ?

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහනව වැනි සංශෝධනය අහෝසි කර විසි වැනි සංශෝධනය ගෙන ඒම සඳහා ආණ්ඩුව ක්‍රියා කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පැවරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබේ. 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර ඉන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් විය. ගැසට් නිවේදනයෙන් දින 14ක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසිය යුතු අතර, එම විධි විධාන අනුව නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නීතිඥවරුන්ට උපදෙස් දී තිබේ.