ළාබාලම ඇමති නාමල් – මන්ත්‍රී ජීවන්

නමවන පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන නියෝජනය කරන ළාබාලම මන්ත්‍රිවරයා වන්නේ වතු නිවාස සහ ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජීවන් තොන්ඩමන් මහතාය.1994 නොවැම්බර් 09 වැනි දා උපන් එම මහතා ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතාගේ පුත්‍රයාය,එම මහතාගේ අභාවයෙන් පසුව ජීවන් තොන්ඩමන් මහතා නුවරඑළිය නියෝජනය කරමින් මැතිසබයට තේරී පත්විය.

එමෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ළාබාලතම අමාත්‍යවරයා වන්නේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාය.නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මීට පෙරද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පත්විය.