හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය සහ බස් රථ ධාවනයට පියවර
හෙට (08) සිට සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය සහ බස් රථ ධාවනය සිදුකරන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.
ඒ අනුව සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව දුම්රිය සහ බස් රථවල මගීන් ගෙනයාමට උපදෙස් ලබා දි ඇත.
මගීන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අතිරේක බස් රථ යෙදවීමට ද සැලසුම් කර ඇති බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කළේය.
කෙසේ නමුත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැර බස් රථවලින් ගමන් කිරීම සීමා කළ යුතු බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා සදහන් කළේය.