හෙට සිට දුම්රිය 33ක් සහ බස් රථ 3200 ක් ද ධාවනයට

හෙට සිට (01) දුම්රිය 33ක් ධාවනයට එක්කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

සේවා අවශ්‍යතා පදනම් කරගනිමින් ලබන සතියේ දුම්රියේ ගමන් කිරිමට පුද්ගලයන් දහනව දහස් පන්සිය අනු තුන් දෙනෙකු ලියාපදිංචි වී ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

මේ අතර බස් රථ පන්දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් ලබන සතියේ ධාවනයට එක්කිරිමට සැලසුම් කර තිබේ. මේවන විට බස්රථ 4800 ක් ධාවනයට එක්කර ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසයි.

අන්තර් පලාත් පෞද්ගලික බස් රථ 3200 ක් ද ධාවනයට එක්කිරිමට නියමිත බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව ප‍්‍රකාශ කළේය.