හෙට සිට දින 04ක් කොළඹ මැනිං වෙළඳපොල වසා තැබෙයි.

වෙසක් පොහොය දින හා සති අන්ත නිවාඩු දින සැලකිල්ලට ගනිමින්  හෙට(07) සිට දින 04ක කාලයක් කොළඹ මැනිං වෙළඳපොල වසා තැබෙයි.

නැවත මැනිං තොග වෙළඳපොල විවෘත කරනු ලබන්නේ එළඹෙන 11 වැනිදායි.