හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සඳුදා දක්වා බස්නාහිර පළාතට ඇඳිරිනීතිය

හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට නොවැම්බර් 02 සඳුදා අලුයම 05.00 දක්වා බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන බව යුද හමුදාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කරයි.