හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලාබවින් ඉවතට.

හෙට පෙ.ව.5.00 සිට මෝදර පොලිස් වසම, අලුත්කඩේ බටහිර සහ නැගෙනහිර, වනාතමුල්ල, පිටකෝට්ටේ දෙමළවත්ත සහ පෑලියගොඩ ග්‍රාමසේවා වසම්වලට පනවා ඇති හුදකලාභාවය ඉවත් කරන බවට යුද හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරයි.