හෙට දිවයිනේ සියලු පාසල් නිවාඩුයි.

දිවයිනේ සියලු පාසල් හෙට(15) දින වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංය සඳහන් කළේ ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙලෙස පාසල් වසා දැමීමට කටයුතුකර ඇති බවයි.

මේ අතර ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා සියලු පාසල් අද(14) පාසල් වේලාවෙන් පසු මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන් වෙත භාරදීමට නියමිත බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය