හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට වතුර නෑ

‍කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට (12) සහ අනිද්දා (13) පැය 12 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

කොළඹ 09, 10, 11, 12, 13, 14 සහ කොළඹ 15 යන ප්‍රදේශවලට හෙට රාත්‍රී 10 සිට පසුදින පෙරවරු 10 දක්වා කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

බෙදා හැරීමේ පද්ධතියේ අත්‍යවශ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් සහ අඹතලේ සිට එළිහවුස් දක්වා ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන නළයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.